Ngày 19 & 20 & 21 tháng 4 năm 2022

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI
ALGERIA, THỤY SỸ, ĐỨC

PHIÊN TƯ VẤN XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG 
ALGERIA, THỤY SỸ, ĐỨC

Các Phiên tư vấn xuất
khẩu sang các thị trường: Algeria, Thụy Sỹ, Đức tại TP.HCM



Phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Algeria 

Thời gian dự kiến: Thứ ba , ngày 19 tháng 4 năm 2022
Từ 14h00 đến 21h00  

Phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Thụy Sỹ

Thời gian (dự kiến): Thứ tư, ngày 20 tháng 4 năm 2022 
Từ 15h00 đến 22h00 

Phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Đức
Thời gian (dự kiến): Thứ năm, ngày 21 tháng 4 năm 2022
Từ 15h00 đến 22h00
 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ĐĂNG KÝ

Phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Algeria ngày 19/4/2022
Phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Thụy Sỹ ngày 20/4/2022
Phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Đức ngày 21/4/2022

Thông tin người liên hệ

Cảm ơn Quý Đơn vị đã đăng ký tham dự chương trình!

Thông tin đơn vị*

*điền đầy đủ thông tin để nhận được thông báo các sự kiện của Cục XTTM trong tương lai.

Phần lựa chọn các Phiên tư vấn

Cục Xúc tiến thương mại (Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu);
Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
Người liên hệ: Anh Đông Duy (điện thoại: 0915542387 ; email: duyvietrade@gmail.com
ketnoigiao thuong@gmail.com ).