ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CÁC SẢN PHẨM TRÊN SÀN TMĐT
NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ

ĐĂNG KÝ

Thông tin đơn vị*

Thông tin đầu mối liên lạc

*Điền đủ thông tin để nhận được thông báo các sự kiện của Cục XTTM trong tương lai.

Sản phẩm đăng ký XTTM trên các sàn:

BƯỚC TIẾP THEO

Quét Mã QR dưới hoặc nhấp vào link này https://zalo.me/cucxuctienthuongmai
 để kết bạn Zalo với Ban tổ chức và gửi các tài liệu liên quan.
Hoặc,
Gửi tài liệu tới email: Chuongtrinhcapquocgia.xttm@gmail.com.

Quét Mã QR dưới hoặc nhấp vào link này
https://zalo.me/cucxuctienthuongmai
để kết bạn Zalo với Ban tổ chức và gửi các tài liệu liên quan. 
Hoặc,
Gửi tài liệu tới email: Chuongtrinhcapquocgia.xttm@gmail.com

Ẩn->