Thông tin đăng ký*

Thông tin người tham dự*

ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

Khóa tập huấn nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận thị trường xuất khẩu
Khóa chuyên ngành dệt may từ 10-11/8/2022
Địa điểm: 3A Phố Võ Văn Tân, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi tiết xin liên hệ: 
Chị Bùi Liên Thảo
Email: ptxk@vietrade.gov.vn
Fax: (043) 9348142; Tel: (043) 9347628, máy lẻ 43;
DĐ: 0912848286

QRcode tham gia nhóm 

ĐĂNG KÝ

Chưa có kinh nghiệm xuất khẩu
Đã có kinh nghiệm xuất khẩu

Khóa dệt may
ngày 10-11/8/2022