Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Thương mại Hàn Quốc (KOTRA)

Cục Xuất nhập khẩu
Bộ Công thương

Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Việt Nam

Cục Xúc tiến thương mại
(VIETRADE)

Vụ Vận tải
Bộ Giao thông Vận tải

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM DỰ TỌA ĐÀM CHÍNH SÁCH TRONG LĨNH VỰC LOGISTICS

SUBMIT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN LIÊN HỆ

*Thông tin bắt buộc

Nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và đồng thời nhằm thúc đẩy thương mại song phương giữa hai quốc gia, Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE) và Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) đã thành lập Ban KOREA DESK theo nội dung trong Biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa hai tổ chức.
Trong khuôn khổ hoạt động của KOREA DESK, Cục Xúc tiến thương mại và KOTRA tổ chức buổi Tọa đàm chính sách trong lĩnh vực Logistics tạo cơ hội trao đổi giữa các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương Việt Nam và các doanh nghiệp Logistics Việt Nam và Hàn Quốc, thông tin cụ thể như sau:
 Cục Xúc tiến thương mại trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp cử đai diện tham đự hội nghị, thông tin cụ thể như sau:
1. Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00 Thứ Ba ngày 14 tháng 4 năm 2022;
2. Địa điểm và phương thức tổ chức: trực tuyến tại các đầu cầu Việt Nam và Hàn Quốc;
3. Lĩnh vực: Logistics;
5. Mục tiêu:
- Cập nhật thông tin về tình hình xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa Việt Nam và trong lĩnh vực dệt may, da giày.
- Giới thiệu, kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trao đổi, mở rộng mạng lưới kinh doanh.
6. Chi phí tham dự: Miễn phí.
7. Nội dung chương trình: Vui lòng truy câp đường link sau: 


LIÊN HỆ: Ms. Huyền - 0828262266 / (+84) 814268888/ Email: huyendtt.vietrade@gmail.com

Q&A

https://drive.google.com/file/d/1Nd30K0jGEegk3L7SV9Lo7A_mycV82eq7/view?usp=sharing