HỘI THẢO – GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN VIỆT NAM – HOA KỲ
ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC ĐỒ GỖ

Thời gian: thứ Tư, ngày 15 tháng 12 năm 2021
           Giờ Việt Nam                            : 08h30 - 10h30
           Giờ Hoa Kỳ (Washington DC): 20h30 - 22h30
Hình thức: Trực tuyến qua Microsoft Teams

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (Theo giờ Việt Nam)
     HỘI THẢO – GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN VIỆT NAM – HOA KỲ
ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC ĐỒ GỖ

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
THƯƠNG VỤ

BỘ CÔNG THƯƠNG 
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

Phát biểu chào mừng
Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

08:30 - 08:40
08:40 - 08:50

Phát biểu khai mạc
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

08:50 - 9:00

Phát biểu chuyên đề
Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ trong tình hình mới
Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam

Phát biểu chuyên đề
Giới thiệu doanh nghiệp Hoa Kỳ và nhu cầu xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong lĩnh vực: Đồ gỗ, đồ gỗ nội thất, gỗ nguyên liệu, thủ công mỹ nghệ
Đại diện Empire State Development NY
Hoặc Đại diện The U.S. Commercial Service

09:00 - 09:10
09:10 - 09:20

Chia sẻ câu chuyện thành công
01 doanh nghiệp gỗ Việt Nam 

09:20 - 09:30

Trao đổi, thảo luận

Phiên giao thương theo điều phối của BTC

09:30 - 09:40
09:40 - 10:30

Chia sẻ kinh nghiệm thâm nhập thị trường Hoa Kỳ trong tình hình mới
01 Hiệp hội/ Hội ngành gỗ Việt Nam

ĐĂNG KÝ THAM DỰ
 HỘI THẢO – GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN VIỆT NAM – HOA KỲ
ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC ĐỒ GỖ

Thời gian: ngày 15 tháng 12  năm 2021
Địa điểm: Trực tuyến 

(*): Thông tin bắt buộc 

ĐĂNG KÝ

THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

LIÊN HỆ CHI TIẾT:
Mrs. Bình -  (08) 28262266  hoặc: 0938 466 989 
Email: binhdtt.vietrade@gmail.com / investprocen@vietrade.gov.vn
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG THƯƠNG, CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội