THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM DỰ 
HỘI THẢO TRỰC TUYẾN
KẾT NỐI KINH DOANH VIỆT NAM – BỜ BIỂN NGÀ


 Cục Xúc tiến thương mại trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp cử đai diện tham dự Hội trực tuyến Kết nối kinh doanh Việt Nam - Bờ Biển Ngà, thông tin cụ thể như sau:
1. Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Thứ Năm ngày 04 tháng 8 năm 2022;
2. Địa điểm và phương thức tổ chức: trực tuyến tại các đầu cầu Việt Nam, Bờ Biển Ngà
3. Lĩnh vực: Điều, Thủy sản, Gạo, Cao su, hàng tiêu dùng và các nông sản thực phẩm khác;
4. Chi phí tham dự: Miễn phí.
5. Phiếu đăng ký: Vui lòng hoàn thiện Phiếu đăng ký tại đường link sau và gửi lại qua email của BTC bản scan đóng dấu đỏ của doanh nghiệp:


6. Nội dung chương trình: Vui lòng truy câp đường link sau:
 

LIÊN HỆ: Mr. Khiêm - 093.221.5192/ Email: investprocen@vietrade.gov.vn; khiemnq.vietrade@gmail.com
             

(*): Thông tin bắt buộc 

ĐĂNG KÝ

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

ĐẠI SỨ QUÁN
VIỆT NAM TẠI VƯƠNG QUỐC MA-RỐC

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ
CÔNG NGHIỆP BỜ BIỂN NGA


https://drive.google.com/file/d/1kBJidPpKOkYeXZ2aiDuojyXXK_9WTTUR/view?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1RMMwhJFjbepIyUqyGI7Ei6AvjOSmK0il/edit?usp=sharing&ouid=102403280004376773992&rtpof=true&sd=true