Lễ khởi động Hợp phần 3 Dự án
“Chính sách thương mại và Xúc tiến Xuất khẩu”
do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ
- Mời nộp đề xuất xin tài trợ đợt 1 

Hà Nội - Thời gian: 13h00 - 17h00, ngày 25 tháng 7 năm 2022
 Tp Hồ Chí Minh - Thời gian: 13h00 - 17h00, ngày 26 tháng 7 năm 2022

Thông tin đăng ký*

*Điền đủ thông tin để nhận được thông báo các sự kiện của Cục XTTM trong tương lai.

ĐĂNG KÝ

Tham dự tại Hà Nội
Tham dự tại TP.Hồ Chí Minh

CHƯƠNG TRÌNH