Thông tin đăng ký*

Thông tin người tham dự

ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU VỀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM - EU (EVFTA) CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU NÔNG SẢN, THỦY SẢN VÀ THỰC PHẨM CHẾ BIẾN 
Thời gian: Từ 14h00-17h30, Ngày 25/11/2021
Địa điểm: Trực tuyến qua zoom

Chi tiết xin liên hệ: 
Mrs. Xuyến: 0905 837 210
Email: vietrade_danang@vietrade.gov.vn - vietrademttn@gmail.com

QRcode tham gia nhóm 

ĐĂNG KÝ