Đăng ký
(Registration*)

Chương trình 
(Agenda)

Tải tài liệu
(Document)

Link Zoom tham dự https://zoom.us/j/96329639869?pwd=dnY0RitNSnpKSzBQZlRSenMvMGQwdz09
 
IDcuộc họp: 963 2963 9869
Mật mã: BTC123

CHƯƠNG TRÌNH 

TENTATIVE AGENDA
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

(TENTATIVE AGENDA)

Chương trình bắt đầu từ 13h30

The Forum starts at 13:30

Online Platform: https://zoom.us/j/96329639869?pwd=dnY0RitNSnpKSzBQZlRSenMvMGQwdz09
 
ID: 963 2963 9869
Password: BTC123

Đ/c Nguyễn Hồng Diên
Bộ trưởng Bộ Công Thương
H. E. Nguyen Hong Dien 
Minister of Industry and Trade

Ông Clement Graf
Giám đốc SIPPO toàn cầu
Mr. Clement Graf
Head of SIPPO Programme

Ông Mathieu Lamolle
Cố vấn cao cấp - Trung tâm thương mại quốc tế (ITC)
Mr. Mathieu Lamolle
Senior Advisor - International Trade Centre 

Ông Jean-Jacques Bouflet
Phó Chủ tịch EuroCham Việt Nam
Mr. Jean-Jacques Bouflet
Vice-Chairman of the EuroCham Vietnam

DIỄN GIẢ / SPEAKERS

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED) 
Assoc. Prof., Dr. Nguyen Hong Quan Director of the Institute for Circular Economy Development (ICED)

Ông Vũ Bá Phú
Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại
Mr. Vu Ba Phu
 Director General of Vietnam Trade Promotion Agency (VIETRADE)

Ông Florian Beranek
Tư vấn trưởng của UNIDO Việt Nam về Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp
Mr. Florian Beranek
UNIDO Lead Expert Responsible for Business Developmen

Ông Trương Đình Hòe
Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam
Mr. Truong Dinh Hoe
General Secretary of (VASEP)

Bà Nguyễn Thị Liên
Phó TGĐ Công ty Cổ phần Phong phú quốc tế
Mrs. Nguyen Thi Lien
 Vice General Director of Phong Phu International
Joint Stock Company

Ông Đinh Hồng Kỳ
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SECOIN
Mr. Dinh Hong Ky
Chairman of SECOIN JSC.

Ông Bartosz Cieleszyński
Phó Trưởng ban Thương mại
Phái đoàn EU tại Việt Nam
Mr. Bartosz Cieleszynski
Deputy Head of Trade Section
EU Delegation to Vietnam

CHỦ TRÌ / CO-CHAIR

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Đăng ký (Submit)

For futher information, please contact:
Email: ptxk@vietrade.gov.vn
Fax: (0243) 9348142; Tel: (0243) 9347628, odd 45;
Ms. Nguyen Thi Kim Ngan  Tel: 0987658818
Mr. Nguyen Huu Khoa Tel:0983725555

REGISTRATION

Chi tiết xin liên hệ:
Email: ptxk@vietrade.gov.vn
Fax: (0243) 9348142; Tel: (0243) 9347628, máy lẻ 45;
Chị Nguyễn Thị Kim Ngân DĐ: 0987658818
Anh Nguyễn Hữu Khoa DĐ:0983725555

TÀI LIỆU

DOCUMENT