Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2021

Thời gian: 8h30– 11h00, ngày 15 tháng 12 năm 2021
Địa điểm phòng họp: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tin đăng ký*

*Điền đủ thông tin để nhận được thông báo các sự kiện của Cục XTTM trong tương lai.

CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY

ĐĂNG KÝ

Tham dự trực tiếp
Tham dự trực tuyến