Thông tin đăng ký*

Thông tin người tham dự

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN

KỸ NĂNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ VÀ BẢO VỆ NHÃN HIỆU TẬP THỂ CHO TỔ CHỨC XTTM, HIỆP HỘI NGÀNH HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP  
Thời gian: Từ 08h00-11h30, Ngày 09/11/2021
Địa điểm: Trực tuyến qua zoom

Chi tiết xin liên hệ: 
Chị Xuyến: 0905 837 210
Email: vietrade_danang@vietrade.gov.vn/ vietrademttn@gmail.com

QRcode tham gia nhóm