HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN KHAI THÁC TIỀM NĂNG HỢP TÁC THƯƠNG MẠI
              VIỆT NAM -  TUNISIA 2021                          

Ngày 30 tháng 6 năm 2021
Địa điểm: trực tuyến

Ngành hàng

hàng tiêu dùng các loại

Chi phí tham dự

Miễn phí

Địa điểm

Trực tuyến

Số lượng 

50-60 Doanh nghiệp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Hội Nghị Giao Thương Trực Tuyến Khai Thác Tiềm Năng Hợp Tác Thương Mại Việt Nam - Tunisia 2021


 Phiên toàn thể

15h00 – 15h15 Đăng ký và Giới thiệu đại biểu
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu (PROMOCEN)

15h15– 15h25 Phát biểu khai mạc
Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE)

15h25 - 15h35 Phát biểu chào mừng
Đại diện Cục Xúc tiến xuất khẩu hoặc Phòng Thương mại và Công nghiệp Tunisia

15h35-15h50 Giới thiệu thị trường Tunisia
Đại diện Cục Xúc tiến xuất khẩu hoặc Phòng Thương mại và Công nghiệp Tunisia

15h50– 16h10 Giới thiệu thị trường Việt Nam và tiềm năng hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Tunisia
Ông Hoàng Đức Nhuận - Tham tán thương mại tại Algeria kiêm nhiệm Tunisia
16h10 – 16h25 Phiên Hỏi - Đáp

 Phiên giao thương- Kết nối doanh nghiệp

16h30 – 21h30 Kết nối trực tuyến B2B giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Tunisia (các doanh nghiệp hai bên tự giới thiệu, trao đổi)

ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Hội Nghị Giao Thương Trực Tuyến Khai Thác Tiềm Năng Hợp Tác Thương Mại Việt Nam - Tunisia 2021

Thời gian: ngày 30 tháng 6 năm 2021
Địa điểm: Trực tuyến 

ĐĂNG KÝ

Liên hệ

Chi nhánh Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu tại Tp.HCM

12 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 01, Tp.HCM

Hotline: 0915 542 387

Email: duyvietrade@gmail.com/ duynd@vietrade.gov.vn