HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN
NÔNG SẢN, THỰC PHẨM
VIỆT NAM - TRUNG QUỐC (QUẢNG ĐÔNG) 2021

BỘ CÔNG THƯƠNG 

Ngày 16 tháng 9 năm 2021

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian: 16 tháng 9 năm 2021
Địa điểm: Trực tuyến
Nội dung chương trình: Đính kèm
Hạn chót đăng ký: ngày 10 tháng 9 năm 2021

Giờ

Phút

Giây

Ngày

00
00
00
00

ĐĂNG KÝ
HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN NÔNG SẢN, THỰC PHẨM VIỆT NAM - TRUNG QUỐC (QUẢNG ĐÔNG) 2021

ĐĂNG KÝ

Thông tin doanh nghiệp 

Thông tin đại biểu tham dự

Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Hotline: Anh Duy - 0915542387

Email: duyvietrade@gmail.com/ duynd@vietrade.gov.vn

Website: www.vietrade.gov.vn

Thông tin liên hệ:
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI