Ngày 13 & 14 tháng 7 năm 2022

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI ALGERIA
THƯƠNG VỤ

HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - ALGERIA 2022 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian: 13 và 14 tháng 7 năm 2022
Địa điểm: Trực tuyến
Nội dung chương trình: Đính kèm
Hạn chót đăng ký: ngày 30 tháng 6 năm 2022

Giờ

Phút

Giây

Ngày

00
00
00
00

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - ALGERIA 2022

Cục Xúc tiến thương mại
Địa chỉ: 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp.HCM
Liên hệ: Anh Nguyễn Đông Duy
HP: (+84) 915542387
Email: duyvietrade@gmail.com