ĐĂNG KÝ THAM DỰ
HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN QUỐC TẾ SẢN PHẨM GIA VỊ VIỆT NAM 2021

Thực hiện Chương trình Cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2021, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng gia vị sang thị trường quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với các cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại nước ngoài, Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến quốc tế sản phẩm gia vị Việt Nam 2021, chi tiết như sau:

1. Tên chương trình: Hội nghị giao thương trực tuyến quốc tế sản phẩm gia vị Việt Nam 2021.
2. Thời gian (dự kiến): Ngày 08, 09 tháng 9 năm 2021.
3. Địa điểm: Trực tuyến.
4. Quy mô: Khoảng 30-40 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.
5. Ngành hàng: Sản phẩm gia vị.
6. Chi phí tham dự: Miễn phí.
7. Thời hạn đăng ký: 17h00 thứ Sáu, ngày 21 tháng 8 năm 2021.
8. Các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia chương trình:
- Hoàn thành hồ sơ đăng ký tham gia chương trình.
- Sau khi kết thúc chương trình, trong vòng 10 ngày, các doanh nghiệp tham dự chương trình gửi báo cáo kết quả về Ban tổ chức.

Thông tin liên hệ:
Anh Nguyễn Tuấn Vũ (Di động: 0936582237
Email: vunt@vietrade.gov.vn; vunt226@gmail.com)
Điện thoại: 024-39364792 (máy lẻ: 105)

Chương trình

Ngày: Thứ Tư - Thứ Năm, ngày 08-09 tháng 9 năm 2021
Thời gian: Từ 08:30 các ngày 08, 09 tháng 9 năm 2021
Địa điểm: Trực tuyến (ZOOM, VOOV)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật

08:30 – 11:30

11:30 - 14:00

20:15 - 20:30

Giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Châu Á

Nghỉ trưa

Phiên hội nghị toàn thể
- Giới thiệu, quảng bá tiềm năng và năng lực xuất khẩu gia vị, hương liệu của Việt Nam.
- Thông tin thị trường tiêu thụ gia vị, hương liệu nước ngoài, cơ hội giao thương và tư vấn biện pháp phát triển xuất khẩu gia vị, hương liệu cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Ngày 08 tháng 9 năm 2021

Ngày 09 tháng 9 năm 2021

16:00 - 22:00

Giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Châu Âu, Châu Mỹ

08:30 – 11:30

Giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Châu Á

14:30 - 18:30

Giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Châu Âu, Châu Mỹ

ĐĂNG KÝ

Thông tin đơn vị

Thông tin người tham dự

Cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã đăng ký tham dự chương trình!