Ngày 07 tháng 12 năm 2021

HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN

CHO CÁC ĐOÀN DOANH NGHIỆP CHÂU ÂU VÀO VIỆT NAM 

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI ĐỨC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian: 07 tháng 12 năm 2021
Địa điểm: Trực tuyến
Nội dung chương trình: Đính kèm
Hạn chót đăng ký: ngày 06 tháng 12 năm 2021

Giờ

Phút

Giây

Ngày

00
00
00
00

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN

CHO CÁC ĐOÀN DOANH NGHIỆP CHÂU ÂU VÀO VIỆT NAM 

Cục Xúc tiến thương mại
Địa chỉ: 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp.HCM
Liên hệ: Anh Nguyễn Phi Long/ Anh Huỳnh Hữu Trực
HP: (+84) 915383443 / (+84) 903115880
Email: longvietrade@gmai.com;truchh@vietrade.gov.vn