HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN
CÀ PHÊ VÀ HẠT TIÊU VIỆT NAM 2021

Ngày 28 & 29 tháng 10 năm 2021

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian: 28 & 29 tháng 10 năm 2021
Địa điểm: Trực tuyến
Nội dung chương trình: Đính kèm
Hạn chót đăng ký: ngày 21 tháng 10 năm 2021

Giờ

Phút

Giây

Ngày

00
00
00
00

ĐĂNG KÝ
HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN
CÀ PHÊ VÀ HẠT TIÊU VIỆT NAM 2021

ĐĂNG KÝ

Thông tin doanh nghiệp 

Thông tin đại biểu tham dự

Cục Xúc tiến thương mại
Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Liên hệ: Anh Đông Duy 
HP: (+84) 915542387
Email: duynd@vietrade.gov.vn/duyvietrade@gmail.com