Ngày 05 & 06 tháng 7 năm 2022

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN

HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 
VIỆT NAM - NHẬT BẢN 2022 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian: 05 và 06 tháng 7 năm 2022
Địa điểm: Trực tuyến
Nội dung chương trình: Đính kèm
Hạn chót đăng ký: ngày 24 tháng 5 năm 2022

Giờ

Phút

Giây

Ngày

00
00
00
00

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM - NHẬT BẢN 2022

Cục Xúc tiến thương mại
Địa chỉ: 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp.HCM
Liên hệ: Anh Nguyễn Đông Duy
HP: (+84) 915542387
Email: duyvietrade@gmail.com