ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN
VIỆT NAM - THÁI LAN TRONG LĨNH VỰC THỰC PHẨM

Thông tin đơn vị*

Thông tin người liên hệ

*điền đủ thông tin để nhận được thông báo các sự kiện của Cục XTTM trong tương lai.

Cảm ơn Quý Đơn vị đã đăng ký thông tin!
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ anh Nguyễn Tuấn Vũ
Điện thoại: 0936582237
Email: vunt226@gmail.com.vn